Test av kameraövervakning i VBS/LÖMIF hamn

Hamnplan Ost

Hamnplan Väst

Bryggan Sydost

Mastkran VBS

Mastkran LÖMIF