Kameraövervakning i VBS/LÖMIF hamn

Över Hamnplan

Nedre Hamnplan

Bryggorna

Bryggan Sydost

Bryggan Sydväst

Mastkran Nord

Mastkran Syd

Mastkran LÖMIF