Kameraövervakning i VBS/LÖMIF hamn

Hamnplan Ost

Hamnplan Väst

Bryggan Sydost

Bryggdörr Ost

Bryggdörr Syd

Mastkran Nord

Mastkran Syd

Mastkran Ost