BESKRIVNING

Den kommer under hand att kompletteras med en givare för regnvatten,vattentemperatur och vattennivå.
Å även med andra typer av diagram.

Programmet är skrivet i python/php/mysql/d3.js/html med apache/mariadatabas på raspberry pi.
En hel del av innehållet är hämtat från raspberry pi weather project och från 'd3.js tips and trixt' by malcom maclean


xx grader, yy hPa, zz % anger lufttemperatur, lufttryck resp. luftfuktighet.Vindmätaren mäter vindriktning och vindhastighet i 5-sekundersintervaller under en 5-minutersperiod.
Det blir 60 st värden under en 5-min period. Alla 5-minutersvärden, för senaste dygnet, sparas i en databas.

Vindriktning: Medelvärdet av de 60 mätningarna under senaste 5-minutersperioden.

Vindhastighet: Medelvärdet av de 60 mätningarna under senaste 5-minutersperioden.

Max vindby för senaste 5-minutersperioden: Högsta uppmätta 5-sekundersvärdet av vindhastigheten för senaste perioden.Max vindhastighet sedan kl 00:00: Högsta 5-minutersvärdet av vindhastigheten sedan kl 00:00.
Tillbaka till vinddatasidan